Rady oblastí vzdělávání

  • vytváří koncepci rozvoje studijních programů uskutečňovaných na fakultě v dané oblasti vzdělávání,
  • podílí se na tvorbě studijního programu fakulty,
  • podílí se na hodnocení kvality studijního programu,
  • sledují plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
  • vedou seznamy hodnotitelů z jiného pracoviště, než na ZČU v dané oblasti vzdělávání

Do roku 2016 byly studijní programy realizovány Radami studijních programů.

Filologie

Předseda:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. (Fakulta filozofická)

Členové:
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (Fakulta pedagogická)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (Fakulta pedagogická)
Gigla Dzhyndzholiia, Kandidát filologických věd (Fakulta pedagogická)
doc. Justin John Quinn (Fakulta pedagogická)
PhDr. Jana Vaňková (Fakulta pedagogická)
Bc. Dominik Wild (student), (Fakulta filozofická)
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Helena Horová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Filozofie, religionistika a teologie

Předseda:
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Členové:
Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (Fakulta filozofická)
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Fakulta filozofická)
Mgr. Kristýna Böerová  (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Věra Tydlitátová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Doc. RNDr. Vladimír Havík, CSc. (Fakulta filozofická)
Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Historické vědy

Předseda:
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Členové:
doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (Fakulta filozofická)
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Fakulta filozofická)
Mgr. David Fronk (student), (Fakulta filozofická)
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Jan Lhoták, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Josef Hložek, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Ladislav Čapek, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. (Fakulta pedagogická)
doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (externí člen)

Politické vědy

Předseda:
PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Členové:
doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Bc. Zdeněk Rod (student), (Fakulta filozofická)
PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (Fakulta pedagogická)

Sociologie

Předseda:
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (Fakulta filozofická)

Členové:
prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Bc. Alice Tyrychtrová (studentka), (Fakulta filozofická)
Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D. (Fakulta filozofická)
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Fakulta filozofická)
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. František Kalvas, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Sociální práce

Předseda:
Mgr. Alena Pařízková, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Členové:
prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Ľubomír Lupták Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Tereza Dvořáková (Fakulta filozofická)
Mgr. Šárka Káňová, Ph.D. (Fakulta pedagogická)
doc. PhDr. Jan Šiška, Ph.D. (Fakulta pedagogická)

Výroční zprávy Rad studijních programů