Rady oblastí vzdělávání

  • vytváří koncepci rozvoje studijních programů uskutečňovaných na fakultě v dané oblasti vzdělávání,
  • podílí se na tvorbě studijního programu fakulty,
  • podílí se na hodnocení kvality studijního programu,
  • sledují plnění opatření k nápravě zjištěných nedostatků,
  • vedou seznamy hodnotitelů z jiného pracoviště, než na ZČU v dané oblasti vzdělávání

Do roku 2016 byly studijní programy realizovány Radami studijních programů.

Seznam akreditací:

Biologie, ekologie a životní prostředí
Filologie
Filozofie, religionistika a teologie
Historické vědy
Politické vědy
Sociologie
Sociální práce

Výroční zprávy Rad studijních programů