Historické vědy

Předseda:
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Členové:
doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Radek Schuster, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (Fakulta filozofická)
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Fakulta filozofická)
Mgr. David Fronk (student), (Fakulta filozofická)
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Roman Kodet, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Doc. PhDr. Miroslav Šedivý, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Jan Lhoták, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D. (Fakulta pedagogická)
doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D. (externí člen)