Disciplinární komise FF

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Složení:

Předseda:
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

Členové:
PhDr. Petr Menšík, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.
PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.
Mgr. Luboš Hobl
PhDr. Sandra Štollová
Mgr. Zdenka Špiclová
Mgr. David Fronk
Bc. Andrea Žižková

 

Legislativa Disciplinární komise FF:

Disciplinární řád