Disciplinární komise FF

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Složení:

Předseda:
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

Členové:
PhDr. Petr Menšík, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.
PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.
Mgr. Zdenka Špiclová
Mgr. Kristýna Straková
Jürgen Kögler
Bc. Eliška Marie Štojdlová
Bc. Josef Vodička

 

Legislativa Disciplinární komise FF:

Disciplinární řád