Disciplinární komise FF

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi.

Složení:

Předseda:
Mgr. Miloš Kratochvíl, Ph.D.

Členové:
Doc. PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.
Mgr. Luboš Chroustovský, Ph.D.
PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.
Mgr. Tereza Matějková
Mgr. Josef Vodička
Mgr. Eliška Grygarová
Bc. Jürgen Kögler
Jakub Kasl

 

Legislativa Disciplinární komise FF:

Disciplinární řád