ff_banner_1920x825-henry

Studujte na Fakultě filozofické

Fakulta filozofická vyhlásila 2. kolo přijímacího řízení na bakalářské programy.
Přihlášky můžete podávat do 26. září 2021.
Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 26. 9. 2021 do 15 hodin.Oznámení pro uchazeče o studium na FF ZČU:
2. kolo přijímacího řízení:
Přijímací zkoušky na navazující magisterské programy byly zrušeny vyjma: - 
- Navazujícího magisterského studijního programu ARCHEOLOGIE,
- Navazujícího magisterského studijního programu FILOZOFIE PRO UMĚLOU INTELIGENCI.
Veškeré další informace vám budou zaslány na e-mail uvedený v e-přihlášce.
Den otevřených dveří

Studium