Politické vědy

Předseda:
PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Členové:
doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
prof. PhDr. Michal Kubát, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Bc. Zdeněk Rod (student), (Fakulta filozofická)
PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PhDr. Petr Hlaváček, Ph.D. (Fakulta pedagogická)