život na fakultě

Dění na fakultě nejsou jen přednášky, studium a zkoušení. Ducha fakulty tvoří hlavně lidé a jejich aktivity; studentské spolky, besedy s odborníky, stáže, workshopy, praxe, výjezdy do zahraničí, ale i setkávání mimo učebny, ať už u šálku kávy, nebo na tradičním akademickém koštu piva. Fakulta podporuje studentskou iniciativu a akce pořádané studenty, stejně jako jejich zapojení do správy fakulty. Studenti mohou ovlivňovat chod fakulty jako členové studentské komory Akademického senátu FF, který je klíčovou institucí akademické samosprávy a umožňuje propojení dvou odlišných světů v jednu akademickou obec; universitas magistrorum et scholarium – společenství vyučujících i studentů.

Akademičtí pracovníci fakulty a studenti se v hojné míře zapojují do různorodých aktivit, které popularizují humanitní a společenské vědy a výsledky výzkumu probíhajícího na fakultě. Řada akcí tohoto typu probíhá v univerzitní kavárně Družba, jež sídlí v centru Plzně v Sedláčkově a je tedy ideálně umístěna na ose propojující fakultní budovy. Na provozu kavárny spolupracují zaměstnanci, studenti a absolventi FF. Zaměstnanci i studenti fakulty pravidelně pořádají přednášky a besedy pro veřejnost, které jsou zaměřeny na aktuální společenská témata, významné historické události či působení členů akademické obce FF v zahraničí. Oblibě se rovněž těší křty nových knih vzešlých z výzkumu zaměstnanců fakulty. Mezi pravidelné studentské aktivity patří mimo jiné pořádání konferencí i komornějších setkávání s významnými osobnostmi veřejného i akademického života pod značkou Univerzita jako příležitost. K důležitým aktivitám FF patří i přednášky v rámci univerzity třetího věku.