Děkan

Anonymous

PhDr. David Šanc, Ph.D.

děkan
číslo dveří SO201b

+420 377 63 5000

Proděkani

Anonymous

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

proděkanka pro strategii a rozvoj
číslo dveří SO212

+420 377 63 5318

Anonymous

PhDr. Helena Horová, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti
číslo dveří SO111

+420 377 63 5426

Anonymous

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum
číslo dveří SO216

+420 377 63 5330

Anonymous

Mgr. Petr Krištuf, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy
dveře SO212

+420 377 63 5163

Tajemník

Anonymous

Mgr. Lukáš Lenk

tajemník
číslo dveří SO203

+420 377 63 5053