Filologie

Předseda:
PhDr. Helena Horová, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Členové:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. (Fakulta filozofická)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (Fakulta pedagogická)
Gigla Dzhyndzholiia, Kandidát filologických věd (Fakulta pedagogická)
doc. Justin John Quinn (Fakulta pedagogická)
PhDr. Jana Vaňková (Fakulta pedagogická)
Bc. Štěpánka Bartošová (studentka), (Fakulta filozofická)
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D. (Fakulta filozofická)