Filologie

Předseda:
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc. (Fakulta filozofická)

Členové:
prof. PhDr. Viktor Viktora, CSc. (Fakulta pedagogická)
doc. PaedDr. Dana Pfeiferová, Ph.D. (Fakulta pedagogická)
Gigla Dzhyndzholiia, Kandidát filologických věd (Fakulta pedagogická)
doc. Justin John Quinn (Fakulta pedagogická)
PhDr. Jana Vaňková (Fakulta pedagogická)
Bc. Dominik Wild (student), (Fakulta filozofická)
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Helena Horová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Alice Tihelková, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Marina Wagnerová, Ph.D. (Fakulta filozofická)
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D. (Fakulta filozofická)