vyzkumna temata

Výzkumná témata

Od archeologických nálezů až po vládní projekty s prvním stupněm utajení. Rozmanitost našich výzkumných témat přináší mnoho objevů a úspěchů našich studentů i výzkumníků – nejen v praxi, ale i na poli světové vědy.

Široká škála výzkumných témat

Fakulta filozofická Západočeské univerzity v Plzni zahrnuje širokou škálu výzkumných témat – archeologii, moderní dějiny, sociologii, mezinárodní vztahy, filozofii, antropologii, blízkovýchodní studia a lingvistiku – které se dají zahrnout pod zastřešující téma Společnost moderní doby. Fakulta již dlouhodobě dosahuje vynikajících výsledků výzkumu z hlediska domácího i mezinárodního srovnání, ať se již jedná o odborné studie v prvních dvou kvartilech v časopisech indexovaných v prestižních databázích (Web of Science, Scopus), nebo o odborné monografie vydané v prestižních zahraničních vydavatelstvích (Routledge, Springer, De Gruyter atd.).