Oborové rady

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu/ oboru, přitom zejména:

  • připravuje a navrhuje změny ve studijních programech
  • sleduje a projednává vědeckou práci studentů
  • navrhuje školitele a prostřednictvím děkana předkládá jejich jména společně se stručnými odbornými životopisy vědecké radě fakulty ke schválení
  • projednává a prostřednictvím děkana předkládá vědecké radě fakulty ke schválení rámcová témata disertačních prací a jejich školitele
  • určuje rozsah požadavků pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce
  • navrhuje děkanovi složení komise pro státní doktorskou zkoušku a datum konání státní doktorské zkoušky
  • navrhuje děkanovi složení komise pro obhajobu disertační práce a datum konání obhajoby disertační práce
  • navrhuje děkanovi složení přijímací komise pro přijímací řízení ke studiu v příslušném studijním programu

Oborová rada DSP Mezinárodní vztahy

Interní členové:
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (předsedkyně, garant)
prof. Ing. Petr Drulák, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

Externí členové:
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M. Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, M.A. Ph.D.
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Oborová rada DSP Archeologie

Interní členové:
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (předseda, garant)
doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.

Externí členové:
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.

Oborová rada DSP Moderní dějiny

Interní členové:
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (předseda, garant)
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Externí členové:prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
prof. PhDr. Václav Horčička, Ph.D.
doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.
Složení Oborové rady platí zároveň i pro dobíhající studijní obor Historie.

Oborová rada DSP Etnologie

Interní členové:
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. (předseda, garant)
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Externí členové:
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D. (místopředseda)
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc.
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.

Oborová rada DSP Teorie a dějiny vědy a techniky

Interní členové:
doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc. (předseda, garant)
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (místopředseda)
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
PhDr. Jan Balon, Ph.D.
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.

Externí členové:
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
prof. PhDr. Marek Otisk, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Pro dobíhající studijní obor Teorie a dějiny vědy a techniky platí stejné složení Oborové rady, přičemž radě předsedá doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc., místopředsedou je doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.