Oborové rady

Oborová rada sleduje a hodnotí studium v doktorském studijním programu/ oboru, přitom zejména:

  • připravuje a navrhuje změny ve studijních programech
  • sleduje a projednává vědeckou práci studentů
  • navrhuje školitele a prostřednictvím děkana předkládá jejich jména společně se stručnými odbornými životopisy vědecké radě fakulty ke schválení
  • projednává a prostřednictvím děkana předkládá vědecké radě fakulty ke schválení rámcová témata disertačních prací a jejich školitele
  • určuje rozsah požadavků pro přistoupení ke státní doktorské zkoušce
  • navrhuje děkanovi složení komise pro státní doktorskou zkoušku a datum konání státní doktorské zkoušky
  • navrhuje děkanovi složení komise pro obhajobu disertační práce a datum konání obhajoby disertační práce
  • navrhuje děkanovi složení přijímací komise pro přijímací řízení ke studiu v příslušném studijním programu

Oborová rada DSP Mezinárodní vztahy

Interní členové:
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (předsedkyně, garant)
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D.

Externí členové:
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M. Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, M.A. Ph.D.
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.

Oborová rada DSP Archeologie

Interní členové:
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. (předseda, garant)
doc. PhDr. František Gabriel, Ph.D.
prof. PhDr. Martin Gojda, CSc., DSc.
doc. PhDr. Vladimír Salač, CSc.
doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

Externí členové:
prof. Mgr. Miroslav Bárta, Ph.D.
doc. Mgr. Ondřej Chvojka, Ph.D.
doc. PhDr. Luboš Jiráň, CSc.
prof. PhDr. Rudolf Krajíc, CSc.
PhDr. Martin Kuna, CSc., DSc.
doc. Mgr. Petr Květina, Ph.D.
prof. Mgr. Jiří Macháček, Ph.D.
prof. PhDr. Evžen Neustupný, CSc.
doc. PhDr. Martin Oliva, Ph.D., DSc.
PhDr. Natalie Venclová, DrSc.

Oborová rada DSP Moderní dějiny

Interní členové:
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (předseda, garant)
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Externí členové:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Složení Oborové rady platí zároveň i pro dobíhající studijní obor Historie.

Oborová rada DSP Etnologie

Interní členové:
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. (předseda, garant)
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
Mgr. Daniel Sosna, Ph.D.
PhDr. Jiří Woitsch, Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

Externí členové:
doc. PhDr. Zdeněk Uherek, CSc. (místopředseda)
prof. RNDr. Václav Blažek, CSc.
prof. PhDr. Josef Kandert, CSc.
doc. PhDr. Petr Janeček, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
doc. Mgr. Daniela Stavělová, CSc.

Oborová rada DSP Teorie a dějiny vědy a techniky

Interní členové:
doc. PhDr. Nikolaj Demjančuk, CSc. (předseda, garant)
doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc. (místopředseda)
doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.
doc. Mgr. Tomáš Marvan, Ph.D.
PhDr. Jan Balon, Ph.D.
PhDr. Vladimír Urbánek, Ph.D.

Externí členové:
prof. RNDr. Martina Bečvářová, Ph.D.
doc. Mgr. Karel Kleisner, Ph.D.
doc. PhDr. Marek Otisk, Ph.D.
doc. PhDr. Daniel Špelda, Ph.D.

Složení Oborové rady platí zároveň i pro dobíhající studijní obor Teorie a dějiny vědy a techniky.