spoluprace_horni_banner

Spolupracujte s námi

Jsme si vědomi, že smysl a funkce naší fakulty sahá nad rámec výuky a výzkumu a určitě máme co nabídnout! Spolupracujte s námi, našimi studenty, absolventy, výzkumnými týmy nebo se staňte naším partnerem pro praxe a stáže studentů.

V oblasti vědy a výzkumu nabízíme partnerům spolupráci v rámci různých typů projektů na národní a mezinárodní úrovni v roli řešitele, spoluřešitele či uživatele výsledků, v oblasti smluvního výzkumu realizujeme zakázkovou činnost v dohodnutém rozsahu. Více k výzkumným aktivitám zejména v oblasti aplikovaného výzkumu najdete zde:

- Centrum analýz a regionálních politik 

- Centrum aplikované antropologie a terénního výzkumu 

- Centrum aplikované archeologie

- Aplikované sociologické výzkumy

- Centrum pro výzkum migrace a integrace 

- Centrum afrických studií

- Centrum japonských studií

- Výzkumné centrum pro teorii a dějiny vědy

Fakulta filozofická také pořádá pro veřejnost různé besedy, panelové diskuse či semináře, zprostředkovává setkání s významnými odborníky, reaguje na aktuálně řešené společenské problémy. Přispívá rovněž ke kulturnímu rozvoji regionu, angažuje se v popularizačních aktivitách jako jsou výstavy, filmová tvorba, oblast péče o kulturní dědictví a rozvoj živé kultury. Spolupracuje s celostátními a regionálními médii. Podílí se i na celoživotním vzdělávání obyvatel Plzeňského kraje prostřednictvím výuky na univerzitě třetího věku.

Kontakty

Anonymous

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Spolupráce v oblasti vědy a výzkumu
číslo dveří SO216

+420 377 63 5330

Anonymous

PhDr. Helena Horová, Ph.D.

Spolupráce v oblasti vzdělávání a praxe studentů
číslo dveří SO111

+420 377 63 5006

Anonymous

Mgr. Petr Krištuf, Ph.D.

Spolupráce v oblasti popularizace vědy a výzkumu
číslo dveří SO212

+420 377 63 5163