Sociologie

Předseda:
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D. (Fakulta filozofická)

Členové:
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Michaela Vaňková (studentka), (Fakulta filozofická)
Mgr. Zbyněk Tarant, Ph.D. (Fakulta filozofická)
prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc. (Fakulta filozofická)
Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D. (Fakulta filozofická)
prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc. (Fakulta filozofická)
PhDr. František Kalvas, Ph.D. (Fakulta filozofická)
Mgr. Daniel Sosna, Ph.D. (Fakulta filozofická)