Vědecká rada Fakulty filozofické

Vědecká rada fakulty:

 • projednává návrh strategického záměru fakulty vypracovaný v souladu se strategickým záměrem veřejné vysoké školy a návrhy každoročního plánu realizace strategického záměru fakulty,
 • schvaluje návrhy studijních programů, které mají být uskutečňovány na fakultě, a postupuje je prostřednictvím rektora ke schválení vědecké radě veřejné vysoké školy,
 • navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci, rozšíření akreditace nebo prodloužení doby platnosti akreditace studijních programů, které se uskutečňují na fakultě,
 • navrhuje rektorovi záměr předložit žádost o akreditaci habilitačního řízení a řízení ke jmenování profesorem, a to v případě řízení uskutečňovaných na fakultě,
 • vykonává působnost v habilitačním řízení a v řízení ke jmenování profesorem v rozsahu stanoveném zákonem o vysokých školách.

Interní členové

 • Doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.
 • Prof. PhDr. Martin Gojda, CSc.
 • Doc. RNDr. Miroslav Holeček, Dr.
 • Prof. PhDr. Hynek Jeřábek, CSc.
 • Doc. PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.
 • Doc. PaedDr. Kučera Petr, Ph.D.
 • Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Blanka Soukupová, CSc.
 • PhDr. David Šanc, Ph.D. (předseda)
 • Prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.


Externí členové

 • Doc. Mgr. Václava Bakešová, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Daniel Drápala, Ph.D.
 • Doc. Mgr. Tomáš Hejduk, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
 • Prof. Tomáš Machula, Ph.D., Th.D.
 • Prof. PhDr. Miroslav Novák, Ph.D.
 • Prof. PhDr. Martina Pavlicová, CSc.
 • Doc. PhDr. Miroslav Popelka, CSc.
 • Doc. PhDr. Marek Skovajsa, Ph.D.
 • Doc. PhDr. Lubomír Tyllner, CSc.