Akce na fakultě

Fakulta filozofická pravidelně pořádá, nebo participuje na těchto akcích:


Den otevřených dveří – Každý rok fakulta otevírá své budovy a učebny uchazečům o studium a přátelskou a přístupnou formou představuje veřejnosti akreditované studijní programy a plány studia. Budoucí studenti mají možnost prozkoumat prostory, kde se jako studenti budou pohybovat a zároveň se seznámit s přednášejícími z jednotlivých kateder. Den otevřených dveří se tradičně koná v lednu.


Arabfest – Již tradiční festival arabské kultury probíhá každé jaro. Jeho organizátory jsou především absolventky a absolventi Katedry blízkovýchodních studií. Více informací: http://www.arabfest.cz/


Jeden svět – Studenti i akademici FF se pravidelně spolupodílejí na organizaci mezinárodního festivalu dokumentárního filmu Jeden svět, který probíhá v desítkách měst České republiky. Více informací: https://www.jedensvet.cz/2022/ 


Plzeňské dvorky – Pro komentované prohlídky zajišťované Nadací 700 let města Plzně propůjčuje fakulta každoročně venkovní prostory ukryté v nitru svých budov.


Gaudeamus – Na veletrh vysokoškolského studia fakulta pravidelně vysílá své zástupce z řad studentů i pedagogů.


Noc vědců – Akce pro veřejnost, skrze kterou ZČU prostřednictvím svých fakult usiluje o popularizaci vědy.


Dny vědy a techniky – Interaktivní výstava v centru Plzně, která představuje základním a středním školám i široké veřejnosti vědu zábavnou formou. 


Aktuální informace o chystaných akcích najdete na sociálních sítích fakulty: 
IG:@ff_zcu
FB:@ff.zcu.cz