Poradenství

Studentům je na ZČU k dispozici bezplatné komplexní poradenství pro studium, kariéru i volný čas. Poradenskou činnost zprostředkovává Informační a poradenské centrum ZČU (IPC) a to v mnoha oblastech: studijní (studijní předpisy, stipendia, poplatky za studium apod.), kariérní, právní, psychologické, sociální apod. Kromě poradenské činnosti IPC také mapuje studentské projekty, do kterých je možné se zapojit, nebo nabídku volnočasových aktivit od kluboven a kaváren až po tipy na sportovní aktivity a čas v přírodě. 


Dostupné služby lze najít na přehledně zpracovaném portálu Studentské otazníky: https://studentskeotazniky.zcu.cz/cs/.


Centrum mohou studenti navštívit osobně na adrese Univerzitní 20, 31 00 Plzeň (číslo dveří UI 213). Funguje také online poradna.