Adaptační den „Prvák“

pro akademický rok 2023/2024

Přidejte se k nám v rámci adaptačního dne Prvák a poznejte lépe svou fakultu! Pro akademický rok 2023/2024 se můžete těšit na program s tématem „Harry Potter“

Na začátku akademického roku 2023/2024 uspořádají studenti Fakulty filozofické nově nastupujícím kolegům uvítací den „Prvák“, který má pomoci tomu, aby se naši noví studenti na fakultě co nejdříve cítili jako doma.


V rámci připraveného programu, který bude probíhat po celý den, se noví studenti seznámí se svými spolužáky, zjistí, kde se nacházejí nejdůležitější budovy od knihovny po studijní oddělení, a dozvědí se spoustu informací potřebných k úspěšnému vykročení do univerzitního prostředí – jak se vyznat ve změti akademických titulů, kde si půjčit knížky, do jakého studentského spolku se přidat, kam se jít najíst, anebo kde je nejlepší strávit večer po náročném přednáškovém dni. 


Akce bude probíhat 18. září 2023. Výchozí stanoviště bude v univerzitním co-workingovém prostoru Kulturka (Sedláčkova 19, Plzeň), kde budou studenti přivítáni a dozví se, co je bude čekat dále. Na závěr programu je pro každého studenta připravena malá odměna. 


Adaptační den bude v 17:00 završen na nádvoří děkanátu Fakulty filozofické (Sedláčkova 38, Plzeň), kde se sejde celá akademická obec, aby oslavila začátek nového akademického roku.


Aktuální informace budou postupně zveřejňovány na FB stránce Prvák FF ZČU a na Instagramu @prvak_zcu_ff.