Knihovna ZČU

Univerzitní knihovna (UK) buduje knihovní fond a poskytuje knihovnicko-informační služby v souladu se studijními obory a výzkumnými záměry Západočeské univerzity v Plzni. Služby poskytuje knihovna zaměstnancům a studentům ZČU i veřejnosti.
Součástí Univerzitní knihovny je i Oddělení vydavatelství nabízející komplexní nakladatelské služby.

Kontakt:
adresa: Univerzitní 18, Plzeň, 306 14
telefon: +420 377 637 700
e-mail: knihovna@uk.zcu.cz