Studentské spolky

Na fakultě působí rovněž studentské spolky, jejichž členové pomáhají či dokonce sami organizují fakultní akce. Mezi nejaktivnější spolky Fakulty filozofické patří Akademický spolek studentů politických věd v Plzni (AS CPSSU), který pořádá pravidelné debaty s odborníky nejen pro členy akademické obce, ale i širokou veřejnost. Na spolkové bázi funguje i antropologický portál AntropoWeb, který publikuje multidisciplinární oborné texty a umožňuje studentům fakulty participovat na konferencích a dalších akcích. Řada spolků má celouniverzitní působnost. Seznam aktivních studentských spolků. Mimo tato uskupení pořádají studenti množství dalších setkání převážně diskusního charakteru Na Katedře filozofie probíhají pravidelné debaty v Kroužku současné filozofie. Katedra historie pořádá historickou kavárnu a vědomostní olympiádu. Katedra románských jazyků hostí francouzské snídaně. Dále studenti organizují debaty s odborníky, přednášky a studentské konference. Jejich bohatý výčet je každoročně dostupný ve výroční zprávě fakulty.