11Bez názvu

Bakalářské studium

Kvalitní vzdělání je základem úspěšné kariéry. Rozvíjejte své nadání a talent, prověřte své znalosti v praxi a získejte mezinárodně uznávaný diplom.
Nabídka studia Podat e-přihlášku

Proč studovat právě na FF ZČU?

Posláním Fakulty filozofické ZČU je především kvalitně zabezpečovat výuku v akreditovaných studijních programech humanitního, společenskovědního, filologického a historického zaměření a rozvíjet plnohodnotnou badatelskou činnost.

Fakultu filozofickou ZČU v současné době tvoří Katedra filozofie, Katedra politologie a mezinárodních vztahů, Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra germanistiky a slavistiky, Katedra románských jazyků, Katedra archeologie, Katedra antropologie, Katedra blízkovýchodních studií, Katedra historických věd a Katedra sociologie a sociální práce.

Bakalářské studijní programy Fakulty filozofické ZČU jsou vytvořeny tak, aby vhodně doplňovaly nabídku studijních programů ostatních českých vysokých škol a vycházely vstříc aktuální struktuře vzdělání v zemích Evropské unie.

Studium Fakulty filozofické ZČU umožňuje získat kromě vzdělání ve zvoleném programu rovněž kvalitní jazykové znalosti, intelektuální flexibilitu, kreativitu a mezioborový a všeobecně kulturní rozhled, jež jsou zárukou dobrého profesionálního uplatnění na nesmírně dynamickém a proměnlivém trhu práce jednadvacátého století.

Fakulta a její katedry spolupracují se zahraničními univerzitami v rámci programu Erasmus+  a Inter při uskutečňování studentské a učitelské výměny.