13Bez názvu

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší univerzitě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Přijímací řízení na akademický rok 2021/2022

Děkan Fakulty filozofické ZČU v Plzni vyhlašuje přijímací řízení pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.1 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.2 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.3 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.4 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.5 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

Dodatek č.6 k vyhlášce děkana č. 1D/2021 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2021/2022

 

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 26. 9. 2021 do 15 hodin.

Uchazeči, kteří ukončili středoškolské vzdělání v zahraničí, odevzdají do výše uvedeného data úředně ověřenou kopii nostrifikační doložky podle vyhlášky č. 12/2005 Sb., o podmínkách uznání rovnocennosti a nostrifikace vysvědčení vydaných zahraničními školami.

Uchazeči, kteří uskutečňují platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257

SWIFT: KOMBCZPPXXX