13Bez názvu

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený program, který byste chtěli na naší univerzitě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Přijímací řízení na akademický rok 2023/2024

Vyhláška děkana č. 2/2022 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2023/2024

Dodatek č. 1 k vyhlášce děkana č. 2/2022 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2023/2024

Přihlášky k přijímacímu řízení se podávají do 31. srpna 2023.

Podmínkou přijetí na bakalářská studia je středoškolské vzdělání ukončené maturitou a úspěšné složení přijímací zkoušky. Uchazeč doloží úspěšné složení maturity úředně ověřenou kopií maturitního vysvědčení doručenou na studijní oddělení do 8. září. 2023 do 15 hodin. Uchazeč doručí na každý studijní program úředně ověřenou kopii maturitního vysvědčení.

Uchazeči, kteří uskutečňují platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257

SWIFT: KOMBCZPPXXX