Africká společnost v kontextu měst a venkova

Výzkum Afriky je stále relevantnější v kontextu soudobého vývoje, kdy kontakty s Afrikou nabývají na významu pro Evropu i Českou republiku po ekonomické, politické i společenské stránce. Mezi klíčové otázky, které studujeme v kontextu Afriky v dlouhodobém horizontu patří například politika moci, fungování společnosti na půdorysu měst, urbanismus a migrace. Výzkum Centra afrických studií při Katedře blízkovýchodních studií se dlouhodobě zabývá minulostí a současností Afriky z mezioborové perspektivy. Mezi země, kde jsme aktivní a kde spolupracujeme i s místními badateli a institucemi patří například Etiopie, Libye, Keňa, Tanzánie, Maroko, Jižní Afrika, Rwanda, Senegal a Nigérie. Monika Baumanová se dlouhodobě zabývá předkoloniální a koloniální archeologií a antropologií v kontextu měst, zejména ve východní a jižní Africe, a mezi její aktivity patří i mapování a nedestruktivní dokumentace historických budov, nebo otázky společenské relevance kulturního dědictví a materiální kultury. Výzkum Jana Záhoříka je orientován na politické a sociální dějiny Etiopie, proměny města a venkova v Etiopii a západoafrickém Sahelu, dědictvím kolonialismu především v oblasti etnicity, nacionalismu, sociálních nerovností a urbanismu, jakož i konflikty v Africe. Jan Pěchota se věnuje otázkám společenských proměn, funkce a podoby měst v Maroku v důsledku nástupu francouzskému koloniálního vlivu, a dále společenským otázkám jako soužití marocké židovské komunity s komunitou muslimskou.

CHCEŠ SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Výzkumné projekty řešené na toto téma:

Horizon Europe project (2022-2026): TRANS-SAFE: Transforming Road Safety in Africa (No 101069525). Dozvědět se o projektu více můžete na webových stránkách: https://www.trans-safe.org/

Grantová agentura ČR (2020-2023): projekt COMPART - Comparing urban morphological transformation in precolonial to colonial urban traditions (No. 20-02725Y)

Horizon Europe project (2020-2024): SAHA - RaiSe Libyan Higher education health sector for the benefit of local society. Dozvědět se o projektu více můžete na webových stránkách: https://saha.unipv.it/

KONTAKTUJ NAŠE VÝZKUMNÍKY

Centrum afrických studií, Katedra blízkovýchodních studií doc. Jan Záhořík, Ph.D.

jzahorik@ff.zcu.cz

 

Monika Baumanová, M.A., Ph.D.

monibau@ff.zcu.cz

 

Mgr. Jan Pěchota

jpechota@ff.zcu.cz

NAPSALI O NÁS

„Žádná jiná koloniální mocnost si neuchovala takovou míru kontroly nad svými državami jako Francie, Afrika se však změnila, říká Jan Záhořík“, Security Magazin, 15.9. 2023

“Vlna převratů se valí Afrikou. Má společného jmenovatele: Francii”, Seznam Zprávy, 3.9. 2023

“Humanitární krize a miliony lidí mimo domov. Etiopská Tigraj se vzpamatovává z ničivé války”, irozhlas.cz, 23.4. 2023

“Nejkrvavější válka dneška v myslích nekončí. Napravit křivdy potrvá generace”, Seznam zprávy, 15.3. 2023

“Afrikanista Jan Záhořík obdržel historicky první cenu rektora ZČU”, idnes.cz , 8.1. 2023

„Výzkum plzeňských vědců: Virtuální výlet do zaniklých svahilských měst“, Český rozhlas, 21.3. 2022

„Vědci ze ZČU zkoumali zaniklá města v Africe.“, novinky.cz, 16.3. 2022