Snažíme se zlepšovat podmínky pro život (nejen) v Plzeňském kraji

Snažíme se zlepšovat podmínky pro život (nejen) v Plzeňském kraji

Výsledky naší výzkumné činnosti často slouží jako podklady pro rozhodování nejen politických činitelů města Plzně či Plzeňského kraje, ale také pro mnoho dalších aktérů ve společnosti. V posledních letech jsme se ve spolupráci s městem Plzeň zaměřovali například na otázku bezdomovectví, vzdělání nebo spokojenosti se sociálními službami. Cílem výzkumů je například analyzovat potřeby a požadavky různých skupin jedinců od rodin, přes seniory, cizince až k lidem bez domova a možným strategiím, jak těmto skupinám pomoci například skrze služby poskytující Odborem sociálních služeb, popřípadě navrhuje možnosti rozšíření poskytovaných služeb. Výzkumy vzdělání jsme zaměřovali na studující středních škol a jejich motivace při výběru a podávání přihlášek na vysoké škole a nebo na veřejnost a její vnímání Západočeské univerzity, abychom na základě získaných dat mohli navrhnout strategie pro zlepšení vztahu Univerzity s veřejností. 

Jako poslední ze současných výzkumů můžeme zmínit projekt zaměřující se na vytvoření nástroje pro evaluaci integračního procesu cizinců a následné zvýšení efektivity integrační práce. Součástí činností projektového týmu je náležité proškolení integračních pracovníků SUZ MV ve využívání nových metodik. A seznámit je s dalšími aspekty integrační práce.

Chcete se dozvědět více o naší činnosti?

Navštivte webové stránky našich aplikovaných výzkumů, které jednak poskytují informace o všech realizovaných výzkumech a zároveň umožňují zobrazit si interaktivní grafy seznamující s výsledky těchto výzkumů.

Dále můžete navštívit některé další stránky našich projektů, zaměřujících se na rozvoj nástroje pro evaluaci integračního procesu cizinců a následné zvýšení efektivity integrační práce APIC.

A nebo stránky zaměřující se na zdraví matek v souvislosti s migrací.

Můžete kontaktovat naše výzkumníky

Zde naleznete profily jednotlivých našich zaměstnanců s jejich zaměřením v rámci oboru.

Pokud byste si nevěděli rady, obraťte se na nás přes:

kss@kss.zcu.cz

Katedra sociologie a sociální práce

Napsali o nás

Mediální ohlasy naší práce naleznete zde.