Zkoumáme nejstarší pohřební monumenty v Evropě

12566

Eneolitické dlouhé mohyly představují nejstarší pohřební monumenty v Evropě. Jsou o 1000 a více let starší než egyptské pyramidy a představují první památníky zemřelých předků, které byly na našem území budovány. Do dnešních dnů se ale nezachovaly. Na povrchu dnes po nich nezůstaly viditelné stopy, a tak byly v posledních stoletích zapomenuty. Moderní archeologický výzkum je ale znovu vpisuje do mapy krajiny. Vědci z katedry archeologie Fakulty filozofické ZČU se spolu s kolegy z dalších českých i evropských univerzit a výzkumných ústavů věnují intenzivnímu výzkumu těchto památek v Čechách od roku 2021. Výsledkem je několik desítek nalezených mohyl. Tři z nich byly blíže prozkoumány. Tyto výzkumy přinášejí zcela nové poznatky svědčící o účelu těchto monumentů a poskytují nám důležité informace o životě našich předků o jejich formování a využívání krajiny. Tyto poznatky jsou klíčové pro současnou společnost, protože mimo jiné poskytují nenahraditelná data pro management krajiny a kulturního dědictví.

Tento výzkum byl podpořen Grantovou agenturou České republiky (projekt číslo: 21-25440S).

CHCEŠ SE DOZVĚDĚT VÍCE?

Navštiv webové stránky projektu, které přibližují jednotlivé mohyly v Čechách, přinášejí informace o výzkumu dlouhých mohyl v Evropě a obsahují i odbornou literaturu k tématu.

Podívej se na dokumentární film České televize Domy mrtvých režiséra Davida Slabého, který představuje výzkum dlouhých mohyl v okolí hory Říp. Fakulta filozofická ZČU byla koproducentem tohoto filmu.

Poslechni si Podcast Plzeňského kraje o dlouhých mohylách, posvátné hoře a Praotci Čechovi.

O dlouhých mohylách a jejich výzkumu si můžeš přečíst i v časopise Vesmír.

KONTAKTUJ NAŠE VÝZKUMNÍKY

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

pkristuf@kar.zcu.cz

Katedra archeologie FF ZČU

NAPSALI O NÁS

„Vědci našli u Řípu unikátní mohylu, v jejím nitru objevili další stavbu“,  idnes.cz, 9. 8. 2022

„Mohyla lučištníka skrývala překvapivý prostor“, novinky.cz, 9. 8. 2022

„Archeologové u Račiněvsi nalezli unikátní mohylu s vnitřní komorou“, ČTK, 9. 8. 2022

„Badatelé odkryli pod Řípem nevídanou pohřební konstrukci. Takovou v Čechách nečekali“, novinky.cz, 9. 8. 2022

„Archeologové pod Řípem odkryli další z pravěkých mohyl. Objevili i původní 6 tisíc let starý hrob“, Český rozhlas, 18. 10. 2021

„Vědci objevili u Řípu další pravěkou mohylu, ukrývala dva hroby dospělých“, idnes.cz, 18. 10. 2021

„Archeologové zkoumají unikátní pravěkou mohylu u Řípu. Měří přes 30 metrů, byl v ní pohřben někdo výjimečný“, Česká televize, 15. 10. 2021

„Archeologové našli u Řípu další hroby z pozdní doby kamenné“, novinky.cz. 15. 10. 2021

„Barva obilí prozradila u Řípu mohylu s hrobem dítěte. ‚Jeden z nejunikátnějších nálezů,‘ říká archeolog“, Český rozhlas, 20. 8. 2021

„Archeologové objevili hrob dítěte v mohyle u Řípu, upozornilo na ni obilí“, idnes.cz, 20. 8. 2021

„Mohyla pod Řípem ukrývala dětský hrob“, novinky.cz, 20. 8. 2021

„Archeologové objevili u Řípu jednu z nejstarších mohyl v Evropě. Je mimořádně zachovalá“, Česká televize, 19. 8. 2021

„Pod pravěkými mohylami se zachovala původní půda, zjišťujeme z ní tehdejší výnosy, říká archeolog o výzkumu pod Řípem“, Český rozhlas, 25. 7. 2021

„Archeologové se snaží odhalit tajemství nejstarších pohřebišť v Česku“, Český rozhlas, 21. 4. 2021

„Fosfor pro ohniště, draslík a vápník pro hroby. Archeologové rekonstruují rituální krajinu pod Řípem“ Český rozhlas, 5. 4. 2021