Publikační činnost

Publikační činnost Fakulty filozofické vykazuje vysokou kvalitu, a to jak v domácím, tak v zahraničním srovnání. Od roku 2017 se výsledky publikační činnosti hodnotí podle nové Metodiky hodnocení výzkumných organizací a hodnocení programů účelové podpory výzkumu, vývoje a inovací (Metodika 2017+), kdy se hodnotí kvalita vybraných výsledků (Modul 1) a výkonnost výzkumu (Modul 2).

Vybrané výsledky publikační činnosti podle Metodiky 2017+