Návod na provedení předzápisu pro nově přijaté studenty

Vstup do předzápisové aplikace je povolen pouze pro ty přijaté uchazeče, kteří informaci o provedení předzápisu mají uvedenou v pozvánce.

Předzápis se TÝKÁ pouze těchto bakalářských programů:

Kulturní studia Blízkého východu

Filozofie

Historie

Humanitní studia

Mezinárodní vztahy – teritoriální studia

Ostatním nově přijatým studentům NENÍ předzápis povolen.

 

Předzápis se NETÝKÁ těchto navazujících magisterých programů: 

Učitelství francouzštiny pro střední školy

Sociologie

 

Studijní plány jednotlivých programů

Důležité informace

K provedení předzápisu potřebujete následující:

:: Přístup k internetu
:: Osobní číslo (např. F23N0001P) naleznete od 26. 6. 2023 ZDE (v části Informace o řízení - pro každý obor zvlášť).


Předzápis bude funkční od 4. 7. 2023 od 8 hodin do 9. 7. 2023 do 23 hodin.

Studentům 1. ročníku jsou v souladu se Studijním a zkušebním řádem automaticky předzapsány všechny povinné předměty, které nesmíte měnit. Při předběžném zápisu si student volí pouze předměty povinně volitelné (B) a výběrové (C).

Ve druhých a vyšších ročnících již není zařazení předmětů do ročníku závazné, a proto nemohou být studentům automaticky předzapsány ani předměty povinné. Studenti si musí sami předběžně zapsat všechny předměty, které chtějí v následujícím akademickém roce absolvovat.

Postup zapsání předmětu

Přihlášení do systému:
Do předzápisového portálu vstoupíte přes internetovou adresu stag-predzapis.zcu.cz

Zadejte své přihlašovací údaje:

Uživatelské jméno: osobní číslo (např. F23N0001P)
Heslo: "x" a "rodné číslo" (např. x8652121111)

Potom klikněte na tlačítko "Přihlásit se"