Informace k promocím

Na konci sprna 2021 bude na webu FF vyvěšena informace, zda a v jakém termínu se promoce uskuteční. Plánovaný datum je 8. října 2021