obecné informace

Kompletní průvodce studiem

Informace o předzápisu

Studijní plány

Průkaz studenta = JIS karta

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (JIS = Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU. Musíte si proto podat "Žádost o JIS kartu"  (zde naleznete návod na vyplnění této žádosti). Aby Vám mohla být JIS karta vydána do zahájení výuky,  podejte žádost do konce srpna 2024

Koleje

Pokud chcete požádat o přidělení ubytovacího místa v koleji, můžete tak učinit, od 10. 7 do 21. 7. 2024. Informace naleznete na internetových stránkách Správy kolejí a menz ZČU. Přihlásíte se na odkazu  www.skm.zcu.cz  pro studenty prvních ročníků nebo na adrese https://iskam-web.zcu.cz/login pomocí příjmení a rodného čísla.

Důležité dokumenty