obecné informace

Kompletní průvodce studiem

Informace o předzápisu

Studijní plány

Průkaz studenta = JIS karta

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (JIS = Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU. Musíte si proto podat "Žádost o JIS kartu"  (zde naleznete návod na vyplnění této žádosti). Aby Vám mohla být JIS karta vydána do zahájení výuky,  podejte žádost do konce srpna 2021

Koleje

Rezervace kolejí není možná, dokud nebudete přijati do studia. Přijímací komise pro bakalářské programy zasedá 25. srpna 2021. Na kolejích rezervovali dvojlůžkové pokoje. Vážné zájemce o koleje prosím o neprodlené zaplacení kauce (více informací na www.skm.zcu.cz). Zároveň mi prosím pošlete mail, abych si vás zapsala do seznamu zájemců, který budu po přijímací komisi zasílat na Správu kolejí a menz. 
26. srpna 2021 vám pošlu mail s informacemi, jak provést registraci ubytování.

Pokud chcete požádat o přidělení ubytovacího místa v koleji, můžete tak učinit, od 1. 7 do 27. 7. 2021. Informace naleznete na internetových stránkách Správy kolejí a menz ZČU. Přihlásíte se na odkazu  www.skm.zcu.cz  pro studenty prvních ročníků nebo na adrese https://iskam-web.zcu.cz/login pomocí příjmení a rodného čísla.

Další informace k ubytování

Informace pro studenty s vízovou povinností

Přijatým studentům, kteří budou žádat o  povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, nabízí univerzita možnost zařazení do  „Režimu student“, jehož cílem je usnadnění vízového/pobytového procesu.  Pokud máte o zařazení do  tohoto Režimu zájem, napište mail na tvrda@ff.zcu.cz, ve kterém uveďte stát se zastupitelským úřadem. U Ruska, Ukrajiny a Turecka je nutné uvést i konkrétní město ( Rusko - Jekatěrinburg, Petrohrad, Moskva; Ukrajina - Lvov, Kyjev; Turecko - Istanbul, Ankara).

Seznam států zařazených do Režimu student a veškeré informace najdete na stránkách Zahraničního oddělení ZČU – https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Foreign_students/Full_programme/visa.html

Mail pošlete nejpozději do pátku 9. 7. 2021.

Důležité dokumenty