obecné informace

Kompletní průvodce studiem

Informace o předzápisu

Studijní plány

Průkaz studenta = JIS karta

Na ZČU je průkazem studenta JIS karta (JIS = Jednotný Identifikační Systém). Tato karta umožňuje vstup do objektů ZČU. Musíte si proto podat "Žádost o JIS kartu"  (zde naleznete návod na vyplnění této žádosti). Aby Vám mohla být JIS karta vydána do zahájení výuky,  podejte žádost do konce srpna 2023

Koleje

Pokud chcete požádat o přidělení ubytovacího místa v koleji, můžete tak učinit, od 10. 7 do 21. 7. 2023. Informace naleznete na internetových stránkách Správy kolejí a menz ZČU. Přihlásíte se na odkazu  www.skm.zcu.cz  pro studenty prvních ročníků nebo na adrese https://iskam-web.zcu.cz/login pomocí příjmení a rodného čísla.

Informace pro studenty s vízovou povinností

Přijatým studentům, kteří budou žádat o  povolení k dlouhodobému pobytu za účelem studia, nabízí univerzita možnost zařazení do  „Režimu student“, jehož cílem je usnadnění vízového/pobytového procesu.  Pokud máte o zařazení do  tohoto Režimu zájem, napište mail na tvrda@ff.zcu.cz, ve kterém uveďte stát se zastupitelským úřadem. U Turecka je nutné uvést i konkrétní město (Turecko - Istanbul, Ankara).

V současné době možné nominovat do Režimu student občany Ukrajiny, Ruska a Běloruska (zastup. úřad Moskva funguje jen pro humanitární účely, ostatní konzuláty uzavřeny).

Seznam států zařazených do Režimu student a veškeré informace najdete na stránkách Zahraničního oddělení ZČU – https://www.international.zcu.cz/cs/Student/Foreign_students/Full_programme/visa.html

Termíny pro doručení potřebných dokumentů: 29. 6. 2023, 19. 7. 2023

Důležité dokumenty