Volby kandidáta na děkana 2021

Vyhlášení voleb kandidáta na děkana

V Plzni dne 22. února 2021

Oznámení o vyhlášení voleb kandidáta/kandidátky na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Dne 19. února 2021 přijal Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity usnesení ve znění:

„Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje volby kandidáta na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Návrhy na kandidáta na děkana Fakulty filozofické lze podávat do 7. května 2021 do 12:00 hodin.“

Návrhy na kandidáty smí podávat pouze senátor AS FF ZČU v Plzni, přičemž návrhy na kandidáta/kandidátky na děkana se podávají na listinném formuláři ve dvou originálech.

Příslušný formulář mají k dispozici senátoři AS FF ZČU v Plzni a je rovněž vyvěšen na webu FF.

Návrhy na kandidáty se odevzdávají předsedovi AS FF ZČU v Plzni PhDr. Romanu Kodetovi, Ph.D. v jeho kanceláři SO 235 do 7. května 2021 do 12:00.

Formulář návrhu kandidáta


PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF ZČU v Plzni