Volby kandidáta na děkana 2021

Vyhlášení voleb kandidáta na děkana

V Plzni dne 22. února 2021

Termín volby kandidáta na děkana

Dne 20. 5. 2021 rozhodlo předsednictvo AS FF o termínu první volby kandidáta na děkana, která se bude konat dne 29. 6. 2021 v 10:00.

Oznámení o vyhlášení voleb kandidáta/kandidátky na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni

Dne 19. února 2021 přijal Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity usnesení ve znění:

„Akademický senát Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni vyhlašuje volby kandidáta na děkana Fakulty filozofické Západočeské univerzity v Plzni. Návrhy na kandidáta na děkana Fakulty filozofické lze podávat do 7. května 2021 do 12:00 hodin.“

 

Návrhy na kandidáty na děkana

Předsednictvo AS FF projednalo odevzdané návrhy na kandidáty na děkana FF ZČU v Plzni. Řádně v termínu byl doručen návrh na PhDr. Davida Šance, Ph.D., který byl předsednictvem schválen jako řádně odevzdaný a platný. Námitky je možné podat písemně nebo mailem předsedovi AS FF PhDr. Romanu Kodetovi, Ph.D. do pondělí 17.5. 12:00.

 

Vyhlášení voleb na kandidáta děkana

Návrhy na kandidáty smí podávat pouze senátor AS FF ZČU v Plzni, přičemž návrhy na kandidáta/kandidátky na děkana se podávají na listinném formuláři ve dvou originálech.

Příslušný formulář mají k dispozici senátoři AS FF ZČU v Plzni a je rovněž vyvěšen na webu FF.

Návrhy na kandidáty se odevzdávají předsedovi AS FF ZČU v Plzni PhDr. Romanu Kodetovi, Ph.D. v jeho kanceláři SO 235 do 7. května 2021 do 12:00.

Formulář návrhu kandidáta


PhDr. Roman Kodet, Ph.D.
Předseda AS FF ZČU v Plzni