ff_banner_1920x825_1_17

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší univerzitě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Přijímací řízení na akademický rok 2024/2025

Dodatek č. 1 k Vyhlášce děkana č. 1/2023 a č. 1/2024 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2024/2025 

Vyhláška děkana č. 1D/2024 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2024/2025

Vyhláška děkana č. 1 /2023 o podmínkách přijímání k e studiu pro akademický rok 2024/2025

Přihlášky k přijímacímu řízení se podávají do 31. srpna 2024.

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky.
Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky tím, že tento dokument nahraje do e-přihlášky nejpozději do 11. 9. 2024.

Uchazeči, kteří uskutečňují platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257

SWIFT: KOMBCZPPXXX