ff_banner_1920x825_1_17

Přihláškou to začíná

Máte již zvolený obor, který byste chtěli na naší univerzitě studovat? Nyní stačí pouze odeslat přihlášku a nepropásnout termín přijímacích zkoušek.
PODAT E-PŘIHLÁŠKU

Přijímací řízení na akademický rok 2023/2024

Vyhláška děkana č. 2/2022 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2023/2024

Dodatek č. 1 k vyhlášce děkana č. 2/2022 o podmínkách přijímání ke studiu pro akademický rok 2023/2024

Přihlášky k přijímacímu řízení se podávají do 31. srpna 2023.

Podmínkou přijetí na navazující magisterská studia je absolvování bakalářského nebo magisterského studia a úspěšné složení přijímací zkoušky. Bez přijímací zkoušky budou přijati ti uchazeči, kteří absolvovali studijní program v dané oblasti vzdělání s vyznamenáním, pokud jejich počet nepřekročí předpokládaný počet přijatých. Uchazeč dokládá absolutorium bakalářského nebo magisterského studia úředně ověřenou kopií diplomu nebo potvrzením vysoké školy o úspěšném složení státní závěrečné zkoušky doručenými na studijní oddělení do 8. září. 2023 do 15 hodin. Uchazeč doručí na každý studijní program úředně ověřenou diplomu.

Uchazeči, kteří uskutečňují platbu ze zahraničí, musí uhradit i veškeré poplatky spojené s platební transakcí (typ bankovního poplatku - OUR).

IBAN ZČU: CZ8101000000004811530257

SWIFT: KOMBCZPPXXX