DOD_horni_banner

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Den otevřených dveří se blíží. Přijďte nás navštívit a zeptat se, co vás zajímá. Pokud nehcete čekat, můžete si pustit Záznam z loňského Dne otevřených dveří

Program na fakultě

Den otevřených dveří ZČU - fakulta filozofická 30. 1. 2024 8:00 - 15:00, Sedláčkova 15, Plzeň

Program

8:00 - 15:00 Individuální prezentace jednotlivých kateder
Po celý den můžete navštívit prezentace jednotlivých kateder a setkat se s jejich pracovníky a studenty, kteří Vám zodpoví veškeré otázky týkající se studia či požadavků na uchazeče a podmínek přijímacího řízení.

Podrobný program bude upřesněn!

Katedra antropologie 
místnost: SP320
Připravili jsme si pro vás

Katedra archeologie
místnosti: SP417 a SP419
Připravili jsme si pro vás

Katedra blízkovýchodních studií
místnost: SP105
Připravili jsme si pro vás

Katedra filozofie
místnost: SP309
Připravili jsme si pro vás

Katedra historických věd
místnosti: SP107 a SP108
Připravili jsme si pro vás

Katedra politologie a mezinárodních vztahů
místnost: SP210
Připravili jsme si pro vás

Katedra sociologie a sociální práce
místnost: SP504
Připravili jsme si pro vás

Jazykové katedry 
místnost: SP111
Připravili jsme si pro vás

10:00 - 13:00 Společné stručné představení studijních programů a kateder
Chcete si poslechnout základní informace o studijních programech fakulty? Zeptat se zástupců všech kateder? Připravili jsme pro vás společnou prezentaci všech bakalářských studijních programů. Přijďte do SP319 nebo si nás poslechněte on-line.

10:00 - 10:10 Úvodní slovo - studium na fakultě a přijímací řízení

10:10 - 10:30 Katedra antropologie - studijní program Sociální a kulturní antropologie

10:30 - 10:50 Katedra archeologie - studijní program Archeologie

10:50 - 11:10 Katedra blízkovýchodních studií - studijní program Kulturní studia Blízkého východu

11:10 - 11:30 Katedra filozofie - studijní program Filozofie, studijní program Filozofie, studijní program Humanitní studia

11:30 - 11:50 Katedra historických věd - studijní program Historie

11:50 - 12:10 Katedra politologie a mezinárodních vztahů - studijní program Mezinárodní vztahy - teritoriální studia

12:10 - 12:30 Katedra sociologie a sociální práce - studijní program Sociální práce, studijní program Společnost a politika, navazující studijní program Sociologie

12:30 - 13:00 Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra germanistiky a slavistiky, Katedra románských jazyků - studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi

 

 

Důležité termíny

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2024 (přihláška elektronicky)

Termín přijímací zkoušky: 10.-14. 6. 2024

Náhradní termín přijímací zkoušky: 17.-21. 6. 2024