Program na fakultě

Den otevřených dveří ZČU - fakulta filozofická 1. 2. 2023 9:00 - 18:00, Sedláčkova 15, Plzeň

Program

9:00 - 18:00 Individuální prezentace jednotlivých kateder
Po celý den můžete navštívit prezentace jednotlivých kateder a setkat se s jejich pracovníky a studenty, kteří Vám zodpoví veškeré otázky týkající se studia či požadavků na uchazeče a podmínek přijímacího řízení.

Katedra antropologie 
místnost: SP320
Připravili jsme si pro vás

Katedra archeologie
místnosti: SP417 a SP419
Připravili jsme si pro vás

Katedra blízkovýchodních studií
místnost: SP105
Připravili jsme si pro vás

Katedra filozofie
místnost: SP309
Připravili jsme si pro vás

Katedra historických věd
místnosti: SP107 a SP108
Připravili jsme si pro vás

Katedra politologie a mezinárodních vztahů
místnost: SP210
Připravili jsme si pro vás

Katedra sociologie
místnost: SP504
Připravili jsme si pro vás

Jazykové katedry 
místnost: SP111
Připravili jsme si pro vás

14:00 - 17:00 Společné stručné představení studijních programů a kateder
Chcete si poslechnout základní informace o studijních programech fakulty? Zeptat se zástupců všech kateder? Připravili jsme pro vás společnou prezentaci všech bakalářských studijních programů. Přijďte do SP319 nebo si nás poslechněte on-line.

14:00 - 14:10 Úvodní slovo - studium na fakultě a přijímací řízení
14:10 - 14:30 Katedra antropologie - studijní program Sociální a kulturní antropologie
14:30 - 14:50 Katedra archeologie - studijní program Archeologie
14:50 - 15:10 Katedra blízkovýchodních studií - studijní program Kulturní studia Blízkého východu
15:10 - 15:30 Katedra filozofie - studijní program Filozofie, studijní program Filozofie, studijní program Humanitní studia
15:30 - 15:50 Katedra historických věd - studijní program Historie
15:50 - 16:10 Katedra politologie a mezinárodních vztahů - studijní program Mezinárodní vztahy - teritoriální studia
16:10 - 16:30 Katedra sociologie - studijní program Sociální práce, studijní program Společnost a politika, navazující studijní program Sociologie
16:30 - 17:00 Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra germanistiky a slavistiky, Katedra románských jazyků - studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi

 

Důležité termíny

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2023 (přihláška elektronicky)

Termín přijímací zkoušky: 12.-16. 6. 2023

Náhradní termín přijímací zkoušky: 19.-23. 6. 2023