Kolegium děkana

Kolegium děkana je tvořeno zástupci všech kateder fakulty. Kolegium děkana je poradním orgánem děkana. Na zasedání kolegia děkana děkan předává vedoucím pracovišť informace, zadává úkoly a konzultuje významná rozhodnutí.

Složení:

Členové:
PhDr. David Šanc, Ph.D. - děkan Fakulty filozofické
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D. - proděkanka pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana Fakulty filozofické
PhDr. Helena Horová, Ph.D. - proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty filozofické
Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. - proděkan pro vědu a výzkum Fakulty filozofické
PhDr. Petr Krištuf, Ph.D. - proděkan pro vnější vztahy Fakulty filozofické
Mgr. Lukáš Lenk - tajemník Fakulty filozofické

PhDr. Helena Horová, Ph.D. - vedoucí Katedry filologických studií
Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D. - vedoucí Katedry archeologie
Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D. - vedoucí Katedry antropologie
Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D - vedoucí Katedry blízkovýchodních studií
PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D. - vedoucí Katedry filozofie
Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. - vedoucí Katedry historických věd
PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D. - vedoucí Katedry politologie a mezinárodních vztahů
Mgr. Veronika Hásová, Ph.D. - vedoucí Katedry sociologie a sociální práce
PhDr. Roman Kodet, Ph.D. - předseda AS FF
Mgr. Attila Vatansever - zástupce studentské komory AS FF