Kolegium děkana

Kolegium děkana je tvořeno zástupci všech kateder fakulty. Kolegium děkana je poradním orgánem děkana. Na zasedání kolegia děkana děkan předává vedoucím pracovišť informace, zadává úkoly a konzultuje významná rozhodnutí.

 

Členové:

PhDr. David Šanc, Ph.D.

děkan Fakulty filozofické

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

proděkanka pro strategii a rozvoj a statutární zástupce děkana Fakulty filozofické

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti Fakulty filozofické

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum Fakulty filozofické

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy Fakulty filozofické

Mgr. Lukáš Lenk

tajemník Fakulty filozofické

 

PhDr. Helena Horová, Ph.D.

vedoucí Katedry filologických studií

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

vedoucí  Katedry archeologie

Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.

vedoucí Katedry antropologie

Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

vedoucí Katedry blízkovýchodních studií

Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

vedoucí Katedry filozofie

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

vedoucí  Katedry historických věd

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

vedoucí Katedry politologie a mezinárodních vztahů

Mgr. Veronika Hásová, Ph.D.

vedoucí Katedry sociologie

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Předseda AS FF

Mgr. Attila Vatansever

Zástupce studentské komory AS FF