Disciplinární komise FF

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi + složení komise + předpisy pro komisi.

Složení:

Předseda:

Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

Členové:

PhDr. Petr Menšík, Ph.D.

 

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

 

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

 

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

 

Mgr. Luboš Hobl

 

PhDr. Sandra Štollová

 

Mgr. Zdenka Špiclová

 

Mgr. David Fronk

 

Bc. Andrea Luková

Legislativa Disciplinární komise FF