Disciplinární komise FF

Disciplinární komise fakulty projednává disciplinární přestupky studentů zapsaných na fakultě a předkládá návrh na rozhodnutí děkanovi + složení komise + předpisy pro komisi.

Složení:

Předseda:

Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

Členové:

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

 

PhDr. Petr Menšík, Ph.D.

 

PhDr. Jaromír Murgaš, CSc.

 

Mgr. Ladislav Toušek, Ph.D.

 

Mgr. Zdenka Špiclová

 

Bc. Josef Vodička

 

Mgr. Kristýna Straková

 

Jürgen Kögler

 

Bc. Eliška Marie Štojdlová

Legislativa Disciplinární komise FF