Volby do AS FF ZČU pro období 2023 - 2024

Volby do AS FF pro období od 1.1. 2023 do 31.12. 2024 proběhnou 8. a 9. listopadu 2022 v místnosti SO 214 (první parto budovy děkanátu FF, ulice Sedláčkova č. p. 38) v čase 9:00–17:00.

Návrhy na kandidáty můžete do rukou členů volební komise odevzdávat od 13. září do 21. října 2022.

Seznam voličů - akademická obec
Seznam voličů - studentská obec
Seznam kandidátů do AS FF 2023-2024
Předběžné výsledky voleb do AS FF

Konečné výsledky voleb do AS FF

Složení volební komise

Předseda volební komise: Mgr. Martin Urban, Ph.D. (KHV) – urmar@khv.zcu.cz

Místopředsedkyně volební komise: Mgr. Jitka Paitlová, Ph.D. (KFI) – paitlova@kfi.zcu.cz

Zapisovatel: Mgr. Aleš Kotva (KHV) – alespot@students.zcu.cz

Členové:

PhDr. Zdeněk Sychra, Ph.D. (KAP) – sychra@kap.zcu.cz

Mgr. Adéla Sommerová (KFI) – sommeroa@students.zcu.cz