Volby do AS FF ZČU pro období 2017-2018

Volby do AS FF proběhnou 22. - 23. 11. 2016 v místnosti JJ 305 v Jungmannově ulici č.p. 1 ve druhém patře v časech 10:00-19:00 v úterý 22.11. a 9:00-17:00 ve středu 23. 11. 2016. Návrhy na kandidáty můžete členům volební komise odevzdat nejpozději do 7. 11. 2016.

 

Seznam kandidátů pro volby do AS FF ZČU

 

Formulář pro návrh kandidáta pro volby do AS FF ZČU

Seznam voličů - akademická obec

Seznam voličů - studentská obec

 

Výsledky voleb do AS FF 

Přesné pořadí kandidátů

Proti předběžnému výsledku voleb je možné nejpozději do jednoho týdne od vyhlášení podat k rukám předsedy VK námitky, o kterých VK rozhodne nejpozději do jednoho týdne od uplynutí lhůty k podání námitek. Rozhodnutí VK je konečné.

 

Finální výsledky voleb do AS FF

Na poslední schůzi VK došlo k rozlosování kandidátů, kteří měli stejný počet hlasů, toto pořadí je konečné.

 

Volební komise pro volby do AS FF:

Složení volební komise pro volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1.1.2017-31.12.2018

 

předsedkyně volební komise: Bc. Kateřina Vargová (KAP) - vargova@students.zcu.cz

místopředseda volební komise: Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D. (KHV) - novoluk@khv.zcu.cz

zapisovatel: Vladimír Procházka (KAP) - vlapro@students.zcu.cz

 

členové:

Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) - beday@kfi.zcu.cz

Jiří Duba (KBS) - jiriduba@students.zcu.cz

PhDr. Petr Krčál, Ph.D. (KAP) - pkrcal@kap.zcu.cz

PhDr. Petr Menšík, Ph.D. (KAR) - pmensik@kar.zcu.cz

 

Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám volební komise na vyplněných kandidátních lístcích.