Doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020

Předseda akademického senátu vyhlašuje v souladu s dílem 3, článkem 19-21 Volebního řádu AS FF doplňovací volby do AS FF pro období 2019-2020. Voleni budou kandidáti na dva mandáty ve volební části akademických pracovníků a kandidáti na dva mandáty ve volební části studentů. Volby do AS FF proběhnou 5. – 6. 2. 2019 v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici č. p. 15 ve třetím patře v časech 10:00–19:00 v úterý 5. února a 9:00–17:00 ve středu 6. února 2019. Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám členů volební komise na vyplněných a podepsaných kandidátních listinách od 10. do 18. ledna 2019.

 

Konečné výsledky doplňovacích voleb do AS FF ZČU pro období 2019‒2020

 

Seznam kandidátů pro doplňující volby do AS FF ZČU pro období 2019–2020

Formulář pro návrh kandidáta pro volby do AS FF ZČU

Seznam voličů - akademická obec

Sezanm voličů - studentská obec

 

Volební komise pro doplňovací volby do AS FF:

Složení volební komise pro doplňovací volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

 

Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) – beday@kfi.zcu.cz - předseda volební komise

Mgr. Martin Urban (KHV) - urmar@students.zcu.cz

Mgr. Hana Voltrová (KAP) - hvoltrov@students.zcu.cz