ff_banner_1920x825-henry

Studujte na Fakultě filozofické

Oznámení pro uchazeče o studium na FF ZČU:
Přijímací zkoušky na bakalářské a navazující magisterské programy byly zrušeny vyjma: - Bakalářského studijního programu SOCIÁLNÍ PRÁCE
- Navazujícího magisterského studijního programu ARCHEOLOGIE
Veškeré další informace vám budou zaslány na e-mail uvedený v e-přihlášce.

Přihlášky na program Filozofie umělé inteligence pro akad. rok 2021/22 je už teď možné podávat elektronicky, a to až do 31. srpna 2021.
Den otevřených dveří

Novinky z fakulty

Studium