Oborová rada DS Moderní dějiny

Interní členové:
prof. PhDr. Aleš Skřivan, CSc.
prof. PhDr. Ing. Aleš Skřivan, Ph.D.
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
doc. PaedDr. Naděžda Morávková, Ph.D.
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Externí členové:
prof. PhDr. Ivan Jakubec, CSc.
prof. PhDr. Bohumil Jiroušek, Dr.
prof. PhDr. Jan Županič, Ph.D.
doc. Mgr. Andrej Tóth, Ph.D.

Složení Oborové rady platí zároveň i pro dobíhající studijní obor Historie.