Oborová rada DS Mezinárodní vztahy

Interní členové:
doc. PhDr. Šárka Cabadová Waisová, Ph.D. (předsedkyně, garant)
doc. PhDr. Ladislav Cabada, Ph.D.
doc. PhDr. Přemysl Rosůlek, Ph.D.
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.
PhDr. Magdaléna Baštář Leichtová, Ph.D.

Externí členové:
prof. PhDr. Vít Hloušek, Ph.D.
prof. Mgr. Ing. Petr Kratochvíl, Ph.D.
prof. JUDr. PhDr. Ivo Šlosarčík, LL.M. Ph.D.
doc. PhDr. Jan Karlas, M.A. Ph.D.
doc. Ing. Zuzana Stuchlíková, Ph.D.
doc. Ing. Mgr. Štěpánka Zemanová, Ph.D.