INTERNÍ GRANTY A PROJEKTY

SGS

2023

Kulturní a sociální aspekty pohřbívání prizmatem funerální archeologie
SGS-2023-002
Mgr. Anna Pankowská, Ph.D.

Pojetí prostoru v lingvistické a literární koncepci
SGS-2023-005
doc. Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.

Šumavské industriální dědictví
SGS-2023-009
PhDr. Lada Wagnerová, Ph.D.
 
Vybrané sondy z prostředí sociálně ohrožených skupin
SGS-2023-010
prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Etnologicko-antropologická miscelanea
SGS-2023-021
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.
 
Filosofické, metodologické a etické aspekty umělé inteligence
SGS-2023-023
doc. PhDr. Vladimír Havlík, CSc.
 
Archeologické expedice a interdisciplinární výzkum - 2. etapa
SGS-2023-024
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.
 
Vybrané problémy z moderních dějin III
SGS-2023-026
Mgr. Barbora Pásztorová, Ph.D.
 
Blízký východ: sociální změny
SGS-2023-027
Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.
 
Podpora tvůrčí činnosti studentů navazujícího a doktorského studia na Katedře politologie a mezinárodních vztahů 2023
SGS-2023-028
PhDr. Petr Krčál, Ph.D.
 
Zvyšování kompetencí při využívání online nástrojů pro rozvoj tvůrčí činnosti
SGS-2023-030
Ing. Zdeněk Vávra, Ph.D.

2022

Lapa do Picareiro: terénní a laboratorní aktivity na mezioborovém výzkumu středního a mladého paleolitu na Pyrenejském poloostrově
SGS-2022-002
Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.

Blízký východ a Afrika: transformace, reformy a revoluce v éře pandemie covid-19
SGS-2022-004
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Frankofonní Kanada současnosti - literární a jazykový aspekt
SGS-2022-010
doc. Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.

Performativita a narativita v umění
SGS-2022-019
doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

Sondy z prostředí marginalizovaných skupin: chudoba, zranitelnosti, nemoc, migrace, vyloučení
SGS-2022-024
prof. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Vybrané problémy z moderních dějin II
SGS-2022-008
Mgr. Martin Boček, Ph.D.

Linguistic landscapes: česko-bavorské jazykové krajiny
SGS-2022-036
Dr. Phil. Boris Blahak, M.A.

Archeologické expedice a interdisciplinární výzkum
SGS-2022-037
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

Podpora tvůrčí činnosti studentů navazujícího a doktorského studia na Katedře politologie a mezinárodních vztahů
SGS-2022-040
PhDr. Jiří Zákravský, Ph.D.

Aktuální podoby ukrajinské kolektivní identity
SGS-2022-029
Ing. Monika Tošnerová

2021

Antropologické variace
SGS-2021-012
doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

Vybrané sondy z prostředí sociálně ohrožených jedinců
SGS-2021-013
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.

Výuka odborného francouzského  jazyka jako součást pedagogické praxe
SGS-2021-014
PhDr. Helena Horová, Ph.D.

Podpora tvůrčí činnosti studentů na Katedře politologie a mezinárodních vztahů
SGS-2021-015
PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

Filozofie a dějiny vědy a techniky
SGS-2021-016
Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Environmentální aspekty pohřbívání
SGS-2021-019
doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

Blízký východ: konflikty, krize a migrace
SGS-2021-024
Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.

Vybrané kapitoly z moderních dějin I.
SGS-2021-026
PhDr. Jan Lhoták, Ph.D.

Neznámé křižovatky kultur v Čechách
SGS-2021-027
doc. PaedDr. Petr Kučera, Ph.D.

Archeologické výzkumné expedice a zahraniční praxe KAR FF ZČU (etapa II)
SGS-2021-029
doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

2020

Dynamika změn na Blízkém východě a v Africe
SGS-2020-002
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.

Tanec jako jazyk v úvahách Josého Gila
SGS-2020-005
Mgr. Naděžda Hlaváčková

Hledání příležitostí. Pronikání Číny a dalších nastupujících mocností na "nová" území
SGS-2020-006
Mgr. at Mgr. Michal Himmer

Antikomunismus ve Spojených státech amerických po Druhé světové válce
SGS-2020-011
Mgr. David Fronk

Využití archivních leteckých snímků v archeologii
SGS-2020-014
Ing. Pavel Hlavenka

Popularizace vědy: Filozofování s dětmi
SGS-2020-016
Mgr. Karolína Hofrichterová

Lapa do Picareiro: terénní a laboratorní aktivity na mezioborovém výzkumu přechodu středního a mladého paleolitu na Pyrenejském poloostrově
SGS-2020-017
Mgr. Lukáš Friedl, Ph.D.

Vybrané problémy z dějin lodní dopravy na počátku 20. století
SGS-2020-023
Mgr. Martin Boček, Ph.D.

Studium sociální identity žen doby bronzové na základě bronzových šperků
SGS-2020-024
Mgr. Soňa Nožinová

Alchymistické korpuskulární teorie a vliv patronů v 16. a 17. století v Anglii
SGS-2020-027
Elli Papanikolaou

Diatopické a diastratické variety lexika aktuální francouzštiny
SGS-2020-029
Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.

Postfenomenologie a empirický obrat ve filosofii technologie
SGS-2020-030
Mgr. Jakub Ferenc

Aplikace databází v historické archeologii
SGS-2020-031
Mgr. et Mgr. Michal Preusz, Ph.D.

Středověká městská kultura Persie a Byzance vs. svět kočovníků regionu severního Kavkazu ve světle nedestruktivního archeologického výzkumu
SGS-2020-034
Mgr. Aneta Gołębiowska – Tobiasz

Prostrovové uspořádání a typologie hradů oblasti Kordun v kontextu středoevropské kastelologie
SGS-2020-037
Mgr. Milan Procházka

SVK

2023

Nové technologie ve výuce odborného jazyka
SVK1-2023-008
doc. Mgr. et Mgr. Radka Mudrochová, Ph.D.
 
Metodologie výzkumu humanitních věd v doktorském studiu
SVK1-2023-013
Mgr. Lenka Ambrožová
 
Antropologie islámu
SVK1-2023-015
Mgr. Veronika Sobotková, Ph.D.
 
Evropa a východní Asie. První interdisciplinární studentská konference KHV
SVK1-2023-018
Mgr. Aleš Kotva
 
Mezinárodní studentská antropologicko-archeologická konference. „Propojeno lidmi“ II
SVK2-2023-003
Mgr. Atilla Vatansever
 
Narace, performace a deskripce v uměních (a ve vztazích mezi uměními a dalšími disciplínami)
SVK2-2023-007
doc. PhDr. Miloš Ševčík, Ph.D.

2022

Orientalia Antiqua Nova XXII
SVK1-2022-018
Mgr. Kateřina Šašková, Th.D.
 
Mezinárodní studentská antropologicko-archeologická konference. „Propojeno lidmi“
SVK1-2022-022
Mgr. Atilla Vatansever
 
Studentská antropologická konference v Plzni
SVK3-2022-002
Mgr. Jan Kapusta, Ph.D.

2021

Orientalia Antiqua Nova XXI
SVK1-2021-003
PhDr. Lukáš Pecha, Ph.D.

Mezinárodní koference ProfiLingua 2021. Cesty k porozumění textu: mezi percepcí a interpretací
SVK1-2021-013
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.

Interdisciplinární studentská vědecká konference na téma česko-izraelských vztahů
SVK2-2021-002
doc. PhDr. Ladislav Šmejda, Ph.D.

2020

Orientalia Antiqua Nova XX
SVK1-2020-004
PhDr.Lukáš Pecha Ph.D.

Komunikace a vědění IV.
SVK1-2020-008
Mgr. Šárka Dziurová

Postfenomenologie, mysl a média
SVK3-2020-001
Mgr.Jakub Ferenc

PRVA, vnitřní soutěž

2023

Příprava studijních opor v anglickém jazyce
PRVA-23-008
doc. PhDr. Jan Záhořík, Ph.D.
 
Příprava studijního programu Global Politics v anglickém jazyce v režimu double/multiple degree
PRVA-23-032
PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.
 

Humanitní studia pro informační společnost: Digitální technologie a výpočetní metody pro humanitní a společenskovědní studium II
PRVA-23-052
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

2022

Flexibilní formy vzdělávání v doktorském studiu a seminář sociálních kompetencí pro praxi
PRVA-22-010
doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

Rozvoj inovativních forem flexibilního vzdělávání s důrazem na mezinárodní dimenzi
PRVA-22-013
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
 
Moderní výukové metody a flexibilní studijní opory
PRVA-22-018
PhDr. Helena Horová, Ph.D.
 
Humanitní studia pro informační společnost: Digitální technologie a výpočetní metody pro humanitní a společenskovědní studium
PRVA-22-029
Mgr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

2021

Developing flexible forms of education at the course level
VS-21-026
PhDr. Helena Horová, Ph.D.

Development of skills for practice and conditions for the realisation of traineeships
VS-21-038
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

Tools for the development of the international learning environment of the UWB Faculty of Arts in the online space
VS-21-042
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.

2020

Flexible forms of teaching. Support for the creation of online courses as a tool for supplementary education of students of the Faculty of Arts
PhDr. Helena Horová, Ph.D.
VS-20-029

Traineeship as part of education in professional and academic programmes of the Faculty of Arts
PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.
VS-20-034

Development of the international environment at the UWB Faculty of Arts
Mgr. Andrea Königsmarková, Ph.D.
VS-20-042

IDEG

2021

Attitudes and Objectives of the Union of South Africa at the Imperial Conferences 1926–1937
IDEG-IND-2021-001
Mgr. Alena Tíkalová, DiS.

Imam Layth and His Influence on Islamic Legal Science
IDEG-2021-019
Mgr. Václava Tlili