Historie fakulty

Fakulta filozofická (FF) byla založena 10. února 1999 pod názvem Fakulta humanitních studií (FHS). Stala se v pořadí sedmou fakultou Západočeské univerzity v Plzni. Fakulta byla založena návrhem akreditačního spisu předloženého Evženem Neustupným a Ivem T. Budilem, který se stal prvním děkanem Fakulty humanitních studií. Fakultu vedl do roku 2005, kdy byla Fakulta humanitních studií přejmenována na Fakultu filozofickou. Od té doby stanuli v čele fakulty další tři děkani. Do roku 2009 vedl fakultu Ladislav Cabada, do roku 2017 Pavel Vařeka, v současné době je fakulta vedena Davidem Šancem.

Mezi první akreditované a tím pádem nejstarší studijní obory fakulty patřila archeologie, sociální a kulturní antropologie a rovněž humanistika, která byla zpočátku vyučována při Fakultě právnické. K humanistice přibyla v průběhu času také teorie a filozofie komunikace. V základním portfoliu fakulty se nacházelo i studium starověkého a předního východu, tedy dnešní obor blízkovýchodních studií a jazyky pro komerční praxi. V roce 2001 rozšířila nabídku studijních oborů politologie, v roce 2005 byl pak akreditován obor sociologie a rovněž obor mezinárodní teritoriální studia. Mezi nejmladší obory fakulty patří historie a sociální práce. Zmíněné bakalářské a navazující magisterské obory byly do roku 2005 rozšířeny o doktorskou úroveň studia. Akreditace doktorských studijních programů pokračují do současnosti a otevírají možnost studovat na FF i v anglickém jazyce.

Široká paleta studijních oborů se na Fakultě filozofické v souvislosti s moderními trendy neustále rozvíjí. V současné době fakulta připravuje k akreditaci bakalářský program Společnost a politika a navazující magisterské programy Filozofie pro umělou inteligenci a Ekologie člověka.