Děkanát

Naděžda Schinabková  - sekretářka děkana Fakulty filozofické (Kancelář děkana)
Miroslava Šusová  - sekretářka tajemníka Fakulty filozofické (Kancelář tajemníka)
Mgr. Klára Vanková, Ph.D. - koordinátorka akreditací a kvality (Oddělení kvality)
Bc. Pavla Ludwigová - vedoucí Studijního oddělení, referentka (Studijní oddělení)
Ilona Kohoutová - referentka (Studijní oddělení)
Mgr. Alena Tvrdá - referentka (Studijní oddělení)
Bc. Markéta Kasalová, DiS. - projektová manažerka (Oddělení vědy a projektů)
PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D. - redaktor Acta FF (Oddělení vědy a projektů)
Mgr. Naděžda Hlaváčková - PR manažerka (Oddělení vnějších vztahů)
Bc. Václav Křepel - IT technik (Kancelář tajemníka)