Děkan

Anonymous

PhDr. David Šanc, Ph.D.

děkan
číslo dveří SO201b

+420 377 63 5000

Proděkani

Anonymous

PhDr. Tereza Šlehoferová, Ph.D.

proděkanka pro strategii a rozvoj
číslo dveří SO212

+420 377 63 5318

Anonymous

PhDr. Helena Horová, Ph.D.

proděkanka pro studijní záležitosti
číslo dveří SO111

+420 377 63 5426

Anonymous

doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

proděkan pro vědu a výzkum
číslo dveří SO216

+420 377 63 5330

Anonymous

Mgr. Petr Krištuf, Ph.D.

proděkan pro vnější vztahy
dveře SO212

+420 377 63 5163

Tajemník

Anonymous

Mgr. Lukáš Lenk

tajemník
číslo dveří SO203

+420 377 63 5053

studijní referentky

Anonymous

Mgr. Alena Tvrdá

Vedoucí studijního oddělení
číslo dveří: SO104

+420 377 63 5010

Anonymous

Ilona Kohoutová

číslo dveří: SO102

+420 377 63 5011

Kancelář děkana

Anonymous

Naděžda Schinabková

sekretářka děkana
číslo dveří SO201

+420 377 63 5001

Kancelář tajemníka

Anonymous

Miroslava Šusová

sekretářka tajemníka
číslo dveří SO202

+420 377 63 5005

Anonymous

Bc. Václav Křepel

IT technik
číslo dveří SO204

+420 377 63 5009

Oddělení kvality

Anonymous

Mgr. Klára Vanková, Ph.D.

koordinátorka akreditací a kvality
číslo dveří SO112

+420 377 63 5007

Oddělení vnějších vztahů

Anonymous

PhDr. Petr Krištuf, Ph.D.

PR manažer
číslo dveří SO212

+420 377 63 5018

oddělení vědy a projektů

Anonymous

Bc. Markéta Kasalová, DiS.

projektová manažerka
číslo dveří SO205

+420 377 63 5016

Anonymous

PhDr. Vladimír Naxera, Ph.D.

redaktor Acta FF