Kontakty pro média na odborníky Fakulty filozofické

Potřebujete vyjádření k odbornému tématu pro svůj článek či reportáž? Kontaktujte odborníky z Fakulty filozofické Západočeské univerzity:

Anglický jazyk a literatura
PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

Didaktika cizích jazyků
doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

Filozofie komunikace, interakce člověka a stroje
Mgr. Radek Schuster, Ph.D.

Filozofie mysli a kognitivní vědy
Mgr. Michal Polák, Ph.D.

Multikulturalismus, kolektivní identita, nacionalismus, význam sociální a kulturní antropologie pro sféru praxe, etnografický dokumentární film
Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

Evoluce/předci člověka
Mgr. Lukáš Friedl

Archeologie středověku, kastelologie
PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

Dějiny USA, druhá světová válka, moderní dějiny Latinské Ameriky, střet kultur a civilizací
PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

Islám, současný Blízký východ, islám v Evropě, migrace
Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.

Problematika migrace
Mgr. Alena Pařízková, Ph.D.

Sociologie náboženství, politická sociologie
doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.