Akreditační komise FF

Akreditační komise FF je poradním orgánem děkanakterý projednává změny ve studijních plánech, nové předměty a inovace kurzů fakulty.

  • Posuzuje studijní předměty podle kritérií pro sylabus předmětu (název předmětu, zkratka předmětu, jméno garanta předmětu), formulované výsledky učení (ve struktuře povinně odborné znalosti, odborné dovednosti, fakultativně obecné způsobilosti), formulované předpoklady (ve struktuře povinně odborné znalosti, odborné dovednosti, fakultativně obecné způsobilosti), literatura a další studijní zdroje, hodnoticí metody (včetně požadavků pro absolvování předmětu), vyučovací metody, rozsah výuky, časová zátěž (studijní aktivity) a její vyjádření přepočtením na kredity ECTS, témata, obsah předmětu, zařazení předmětu do studijního programu včetně vymezení jeho statutu (povinný, povinně volitelný, výběrový).
  • Posuzuje studijní předměty vzhledem k jejich zařazení do struktury studijního programu.
  • Posuzuje studijní předměty vzhledem k naplňování stanovených výsledků učení studijního programu a profilu absolventa.
  • Posuzuje studijní předměty vzhledem ke spolupráci kateder fakulty při realizaci studijního programu.

 

Složení:

 

Předsedkyně:

PhDr. Mgr. Helena Horová, Ph.D.

Členové:

Mgr. Andrea Kőnigsmarková, Ph.D.

 

Mgr. Bohuslava Němcová, Ph.D.

 

PhDr. Ivona Mišterová, Ph.D.

 

PhDr. Martina Ponížilová, Ph.D.

 

PhDr. Mgr. Petr Jurek, Ph.D.

 

PhDr. Josef Hložek, Ph.D.

 

Doc. PhDr. Pavel Vařeka, Ph.D.

 

Prof. PhDr. Petr Charvát, DrSc.

 

Mgr. Daniel Křížek, Ph.D.,

 

PhDr. Ludmila Dostálová, Ph.D.

 

PhDr. Radim Kočandrle, Ph.D.

 

Doc. PhDr. Lukáš Novotný, Ph.D.

 

PhDr. Roman Kodet, Ph.D.

 

Doc. PhDr. Marie Fenclová, CSc.

 

Doc. Petr Lozoviuk, Ph.D.

 

Mgr. Tomáš Hirt, Ph.D.

 

PhDr. Mgr. František Kalvas, Ph.D.

 

Doc. PhDr. Jan Váně, Ph.D.