Volby do AS FF ZČU pro období 2019-2020

Volby do AS FF proběhnou 20. – 21. 11. 2018 v místnosti SP 319 v Sedláčkově ulici č. p. 15 ve třetím patře v časech 10:00–19:00 v úterý 20. listopadu a 9:00–17:00 ve středu 21. listopadu 2018. Návrhy na kandidáty můžete členům volební komise odevzdávat od 8. října do 3. listopadu 2018.

 

Konečné výsledky voleb do AS FF ZČU

 

Předběžné výsledky voleb do AS FF ZČU

 

Seznam kandidátů pro volby do AS FF ZČU pro období 2019–2020

 

Formulář pro návrh kandidáta pro volby do AS FF ZČU

Seznam voličů - akademická obec

Seznam voličů - studentská obec

 

Volební komise pro volby do AS FF:

Složení volební komise pro volby do Akademického senátu FF ZČU v Plzni pro období 1. 1. 2019 – 31. 12. 2020 je následující:

 

předseda volební komise: Mgr. Libor Benda, Ph.D. (KFI) – beday@kfi.zcu.cz

místopředsedkyně volební komise: Mgr. Alena Pařízková, Ph.D. (KSS) – parizkov@kss.zcu.cz

zapisovatelka: Mgr. Tereza Hmírová (KHV) – hmirovat@students.zcu.cz

 

Členové:

Mgr. Martin Urban (KHV) - urmar@students.zcu.cz

Mgr. Michal Bula (KAP) - mbull@students.zcu.cz

 

Návrhy na kandidáty lze podávat k rukám volební komise na vyplněných kandidátních lístcích.