4Bez názvu

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

Letošní Den otevřených dveří proběhne na Fakultě filozofické on-line v aplikaci ZOOM - https://cesnet.zoom.us/j/94771961321

Program na fakultě

Den otevřených dveří ZČU - fakulta filozofická 26. 1. 2022 9:00 - 18:00

Program

9:00 - 18:00 Individuální prezentace jednotlivých kateder
Po celý den můžete navštívit virtuální místnosti jednotlivých kateder a setkat se s jejich pracovníky
a studenty, kteří Vám zodpoví veškeré otázky týkající se studia či požadavků na uchazeče a
podmínek přijímacího řízení.

14:00 - 17:00 Společné stručné představení studijních programů a kateder
Chcete si poslechnout základní informace o studijních programech fakulty? Zeptat se zástupců
všech kateder? Připravili jsme pro vás společnou on-line prezentaci všech bakalářských studijních
programů.

14:00 - 14:10 Úvodní slovo - studium na fakultě a přijímací řízení
14:10 - 14:30 Katedra antropologie - studijní program Sociální a kulturní antropologie
14:30 - 14:50 Katedra archeologie - studijní program Archeologie
14:50 - 15:10 Katedra blízkovýchodních studií - studijní program Kulturní studia Blízkého východu
15:10 - 15:30 Katedra filozofie - studijní program Filozofie, studijní program Humanitní studia
15:30 - 15:50 Katedra historických věd - studijní program Historie
15:50 - 16:10 Katedra politologie a mezinárodních vztahů - studijní program Mezinárodní vztahy - teritoriální studia
16:10 - 16:30 Katedra sociologie - studijní program Sociální práce, studijní program Společnost a politika, navazující studijní program Sociologie
16:30 - 17:00 Katedra anglického jazyka a literatury, Katedra germanistiky a slavistiky, Katedra románských jazyků - studijní program Cizí jazyky pro komerční praxi

 

Důležité termíny

Termín podání přihlášky: 30. 4. 2022 (přihláška elektronicky)

Termín přijímací zkoušky: 13.-17. 6. 2022

Náhradní termín přijímací zkoušky: 20.-24. 6. 2022